Boek mij

PolyConfThesIk geef graag en geregeld lezingen, meestal in het Nederlands, Engels of Duits. De afgelopen jaren heb ik gesproken in België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Polen, Slovenië, Zweden en natuurlijk een flink aantal keren in Nederland. De toon van die presentaties is vergelijkbaar met die van mijn boeken: licht en met humor, maar beslist informatief en gebaseerd op gedegen feitenkennis. Geloof me niet op mijn woord, maar lees wat anderen ervan vonden of bekijk mijn video’s. Bel of mail me gerust als je zo’n spreker zoekt. 

Op basis van mijn boek Zeven talen in zeven dagen geef ik een workshop over de Scandinavische talen: Leer drie talen lezen in drie kwartier. Die duurt in feite een uur of iets langer. Workshops over andere talen (Fries; Italiaans, Spaans en/of Portugees) zijn in principe ook mogelijk.

Op basis van mijn boek Babel vertel ik over de grote wereldtalen. Er zijn met name drie onderwerpen waar ik graag over spreek:
‣ de grote schriftsystemen van de wereld, zoals het Latijnse alfabet, het Arabische schrift, de schrifttypes van India en de Chinese karakters;
‣ taalculturen: hoe verschillend men in diverse delen van de wereld denkt over wat wenselijk en waar is op taalgebied. Tipje van de sluier: ook in West-Europa hebben we vreemdere ideeën dan we zelf beseffen.
‣ lingua franca’s, en dan met name de stelling dat het Engels een uitstekende, bijna ideale contacttaal voor de Europese Unie is.

Op basis van mijn boek Lingua vertel ik over Europese talen. Over een aantal daarvan (onder meer Frans, Duits, Luxemburgs, Macedonisch, Monegaskisch, de Keltische talen, de Slavische talen) heb ik presentaties van 5 à 10 minuten voorbereid. Ze vormen het menu waaruit je kunt kiezen, al kan ik desgewenst ook over andere talen een verhaal houden.

Op basis van mijn boek De Dutchionary vertel ik over Engelse uitdrukkingen met het woord Dutch. Daarbij geef ik voorbeelden van bekende en minder bekende uitdrukkingen en leg ik uit hoe het woord Dutch in het Engelse een tamelijk negatieve connotatie heeft gekregen. Vertalers aan wie ik deze lezing heb gegeven, reageerden enthousiast: ‘erg leuk, zeer boeiend, zinvol, origineel, leuke interactie’; gemiddelde waardering: 8,4.

Daarnaast kan ik spreken over de volgende onderwerpen:
‣ grammaticale variatie in het Nederlands, en hoe je daar als (tekst)schrijver of vertaler gebruik van kunt maken;
‣ mijn wonderlijke ervaringen met het vertalen van mijn boeken óver talen ín diverse andere talen.

Ik heb ruime ervaring met optredens voor publiek, in allerlei vormen. Zo heb ik:
‣ lezingen over taal gehouden voor vertalers, studenten, polyglotten, fictieschrijvers en voor een algemeen publiek;
‣ een seizoen lang een praatprogramma over taal gepresenteerd in een Amsterdams theater;
‣ media-interviews gegeven in zes verschillende talen;
‣ jarenlang met kleinkunstliedjes langs theaters in heel Nederland getourd;
‣ cursussen en gastcolleges gegeven over schrijven (Nijmegen, Groningen), over het Nederlands (Tsjechië) en over journalistiek (Roemenië); en
‣ lang daarvoor, in 1988, aan een flinke groep sceptische Peruaanse boeren moeten uitleggen wat ik in hun dorp wilde komen onderzoeken. Dat was waarschijnlijk het spannendste ‘optreden’.